Estase a cargar, agarde un momento por favor!

26 de xullo de 2017

CIG Banca presenta recurso contra a Guía Técnica 4/2017 aprobada pola CNMV

Recentemente a CNMV aprobou a «Guía Técnica 4/2017, de 27 de junio, para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora». A CIG presentou un recurso contra a aprobación da Guía, toda vez que entende que desprotexe á clientela, dá atribucións ás entidades financeiras para invalidar titulacións públicas, vulnera o Estatuto dos Traballadores e invalida os Convenios Colectivos vixentes.

A Directiva da Unión Europea 2014/65, coñecida como MiFID II, ten como obxectivo a protección da clientela das entidades financeiras. Malia os sucesivos escándalos no sector financeiro, o Goberno español, que debería ter adaptado esa lexislación de 2014, aínda non o fixo. Unha mostra do desleixo pola protección da clientela por parte do Goberno do Partido Popular.

3 de xullo de 2017

Comunicado xullo

Valoración estilos de liderado

Tendes no correo o que é unha das enquisas máis importantes do ano. Pregúntasenos polo estilo de dirección que ten o noso ou a nosa responsable. Hai quen refregaba as mans pensando que este ano non lle ía tocar pero… aquí está.
Neste proceso participarán as persoas con responsabilidade que teñan, como mínimo, tres colaboradores ou colaboradoras directas, debendo responder todos e todas. Coma sempre, a nosa recomendación é a participación honesta na enquisa para que a foto do que é o noso día a día sexa o máis fiel posible.


Última mobilización da CIG na Coruña contra o exceso de xornada

15 de xuño de 2017

Rexistro xornada, seguimos na loita

A CIG remite unha proposición de Lei a todos os Grupos Políticos para que sexa obrigatorio para as empresas

Remitimos a todos os grupos con representación no Parlamento de Galiza e no Congreso dos deputados, unha Proposición de Lei sobre o establecemento dun rexistro diario da xornada de traballo que permita acreditar a realización de horas extraordinarias en caso de discrepancias e garantir a axeitada cotización en materia de Seguridade Social.

A flexibilidade horaria que permite a actual lexislación laboral deu lugar a que dende a CIG Banca presentásemos numerosos litixios nos que se cuestionou se as empresas están ou non obrigadas a levar un rexistro diario da xornada de traballo. Para a CIG esta é unha cuestión transcendente non só por afectar os medios de proba de que dispoñen os traballadores para acreditar a realización de horas extraordinarias en caso de discrepancias sobre a súa realización e abono, senón porque incide nas obrigas de cotización en materia de Seguridade Social, con importantes consecuencias tanto para os dereitos dos traballadores como para as arcas do sistema.

23 de maio de 2017

A CIG presentou alegacións á Guía Técnica da CNMV que regulará a formación obrigatoria

Aposta polo modelo de formación continua e un marco único

O pasado 9 de maio, a CIG presentou alegacións á proposta de «Guía para a avaliación dos coñecementos e competencias do persoal que informa e asesora», a través da cal, a CNMV, quere dar cumprimento aos requisitos previstos na MiFID II e ao Regulamento da ESMA (Autoridade Europea dos Mercados).

Normativa MIFID da Comisión Europea
Normativa MIFID da Comisión Europea   

A MiFID II está pendente de transposición á lexislación española pero, sen dúbida, cambiará o modelo de banca actual; de aí os pasos que vén dando a CIG—Banca a distintos niveis. Neste senso, o último foi a presentación de alegacións fronte a Guía Técnica de coñecementos publicada pola CNMV.

Para o sindicato nacionalista a Guía da CNMV acredita na auto-regulación por parte dos bancos e, basicamente, valida o modelo de «certificacións» existente. Pola contra, a CIG acredita no modelo de formación continua e por iso fixo unhas alegacións das que cabe destacar:

O BBVA pretende impoñer aos sindicatos o que poden dicir e o que non

Recentemente, a dirección de Relacións Laborais do BBVA negouse a remitir a través da intranet do Banco un comunicado de un dos sindicatos asinantes, no que se chamaba ás manifestacións do 1º de Maio, co argumento de que non tiña contido estritamente laboral.

Lembremos que no BBVA está vixente un acordo para o exercicio da función sindical, asinado no ano 2014 polos sindicatos estatais. Nese acordo estipúlase que o Banco habilitará na súa Intranet un sistema para o envío de comunicacións a todas as e os traballadores. Ademais de establecer uns límites cuantitativos, di literalmente que «A información a transmitir deberá ter contido estritamente laboral e relacionado directamente co exercicio das funcións de representación legal dos traballadores…».